Dom Handlowy Komputery Aleksander Oberhard – programy gotowe i na zlecenie

pomoc techniczna 0501-1234-07

Sklep internetowy  www.programs4u.com

dhkom@dhkom.pl

 

OPAKOWANIA ZWROTNE – KONCEPCJA PROGRAMU.

 

            Program pozwala na prowadzenie ewidencji opakowań zwrotnych: palet, kontenerów etc. wysyłanych i zwracanych przez odbiorców towarów.  Ze względu na fakt, że rodzajów opakowań może być w firmie wiele,  podobnie jak wielu klientów, zaś zwrot opakowań możliwy jest zazwyczaj po ich zwolnieniu przez towar – a więc czas ich przetrzymywania  bywa różny – ręczne prowadzenie takiej ewidencji jest co najmniej trudne.

 

 

PODSTAWOWE FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI  PROGRAMU.

 

 

ZASADA DZIAŁANIA.

 

Program zlicza sztuki poszczególnych rodzajów opakowań w kontekście odbiorców, „od początku” . Dzięki zastosowaniu technologii IN_MEMORY_DRIVE – gdzie tworzone są wirtualne pliki – obliczenia odbywają się błyskawicznie, ponieważ zajmujący najwięcej czasu, zapis i odczyt danych na i  z dysku twardego jest tu wyeliminowany. Dla 10000 rekordów, czas obliczeń wyniósł podczas testów ok. 3 – 4 sekund.

 

PRACA W SIECI i HASŁA.

 

Program przystosowany jest do pracy w sieci. Uruchomienie APLIKACJI WYMAGA PODANIA HASŁA. Użytkownicy i hasła określeni są w opcji NARZĘDZIA/HASŁO. Podanie hasła (na którymkolwiek komputerze w sieci) oznacza, że dany użytkownik pracuje w programie i wprowadzone przez niego dane są oznaczone jego nazwiskiem – także na wygenerowanych wydrukach.

 

W przypadku pracy na pojedynczym komputerze wystarczy zainstalowanie  w dowolnym, utworzonym folderze przesłanych plików i „wysłanie” ikony programu PALETY.EXE na pulpit.

 

 

 

INICJALIZACJA PROGRAMU.

 

Po zainstalowaniu programu, przed przystąpieniem do pracy należy wprowadzić do baz dane , tzn. nazwiska użytkowników i ich hasła, nazwy opakowań, nazwy kontrahentów (firm), nazwiska kierowców. Służą do tego opcje Hasło oraz Bazy, których działanie opisane jest poniżej.

PRACA Z PROGRAMEM

URUCHAMIANIE APLIKACJI.

 

Po uruchomieniu komputera i całkowitym załadowaniu systemu Windows należy odnaleźć na Pulpicie ikonę programu PALETY:

 

                                                opak34

 

 następnie ustawić na niej kursor i kliknąć 2 razy lewym klawiszem myszki w celu uruchomienia aplikacji.

 

Program wyświetli niewielkie „okienko”, w którym należy wpisać hasło uprawniające do pracy z programem „Opakowania zwrotne”.

 

 

opak1

 

W żółtym polu będzie pulsował kursor.

Tutaj wpisz hasło dostępu i zatwierdź je kliknięciem lewym klawiszem myszki w napis OK. (lub po prostu wciśnij klawisz ENTER na klawiaturze komputera).

 

Podczas wpisywania hasła poszczególne znaki będą zastępowane znakiem gwiazdki (*) tak, że nie będą widoczne na ekranie.

 

 W przypadku wpisania nieprawidłowego hasła program zakończy działanie.

 

Gdy hasło NIE BĘDZIE POPRAWNE  poprawne zobaczysz poniższy ekran:

 

 

 

 

 

 

opak5

 

OZNACZA TO ZE JAK ZWYKLE PRZY KOŃCZENIU PROGRAMU ( w tym przypadku nieprawidłowe hasło, więc program ulega zamknięciu) można wykonać zapasową kopię plików. ZALECANE!

 

Na środku ekranu widoczne jest „okienko”:

 

opak4

 

 

W celu wykonania operacji zabezpieczenia aktualnie istniejących danych ustaw kursor na przycisku

                           tak

A następnie wybierz katalog w swoim komputerze, do którego mają zostać skopiowane bieżące pliki.

 

Możesz zrezygnować z wykonania backup-u. Wtedy ustaw kursor na przycisku

                          nie

 

Gdy hasło JEST PRAWIDŁOWE  zobaczysz ekran główny programu „Opakowania zwrotne”

 

opak6

 

U góry, pod nazwą programu, znajduje się pasek zakładek odpowiadających działaniom, które są możliwe do wykonania podczas pracy z programem „Opakowania zwrotne”.

 

opak7

 

W celu wykonania żądanej akcji, ustaw kursor na polu zakładki i kliknij lewym klawiszem myszki.

 

·         Zamknij

        Jeśli chcesz zakończyć pracę i zamknąć program

 

                                           kliknij tu -   opak8

·         Praca

Jeśli chcesz pracować – zapisywać przyjęte i wydane opakowania

 

                                           kliknij tu -   opak9

·         Raporty

       Jeśli chcesz drukować raporty – zestawienia działań dotyczące ilości 

       wydanych/przyjętych opakowań dla/od wybranego kontrahenta.

 

                                           kliknij tu -   opak10

 

 

·         Bazy

Jeśli chcesz wprowadzić do baz danych klientów, nazwy i ilości opakowań lub nazwiska kierowców .

                                           kliknij tu -   opak11

·         Narzędzia

      Jeśli chcesz wygenerować pusty druk dla kierowcy, wprowadzić dane firmy potrzebne do

      wystawienia faktury, wprowadzić zmiany w opisie faktury, sprawdzić i zmienić dane dotyczące

      danych na fakturze lub wyeksportować do arkusza Excel’a dane dotyczące wybranych klientów.

 

 

                                           kliknij tu -   opak13

·         Szukaj

Jeśli chcesz wyszukać klienta nie według nazwiska lecz posługując się fragmentem opisu lub numerem dokumentu

 

                                           kliknij tu -   opak14

·         Drukarka

Jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić ustawienia drukarki albo parametry wydruków

 

                                           kliknij tu -   opak15

·         Hasło

Jeśli chcesz zmienić hasło użytkownika lub dopisać nowego użytkownika wraz z jego hasłem

 

                                           kliknij tu -    opak16

·         Tapeta

Jeśli chcesz zmienić wygląd ekranu i zastąpić tapetę swoim ulubionym plikiem graficznym

 

                                           kliknij tu -   opak22

 

 

 

Opis dostępnych akcji

 

Zamknij

Program kończy działanie.

 

 

 

Praca

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno:

 

opak24

 

Teraz możesz zapisywać przyjęte oraz wydane opakowania wraz z nazwami klientów oraz nazwiskiem kierowcy, który transportował opakowania.

Z lewej strony widoczny jest kalendarz

            opak32

Posługując się nim, wybierasz datę sporządzenia dokumentu.

U góry widoczna jest nazwa miesiąca, możesz ją zmieniać posługując się widocznymi obok strzałkami

 

                            opak59

 

Spróbuj!

 

Dzień wybierasz klikając w odpowiednia kratkę z numerem.

 Lub po prostu kliknij

 

                 opak61

 

automatycznie ustawiając bieżącą datę.

Program automatycznie wpisze nazwisko pracownika dokonującego zapisu.

 

·       Wydawanie

W celu zapisania wydanych opakowań ustaw kursor myszki w polu

 

                                                 opak26

 

i kliknij lewym klawiszem.

Pokaże się następujące okno:

 

opak36

Możesz zmieniać jego wielkość w taki sposób, jak robi się to zwykle w oknach systemowych – najechać kursorem na niebieską krawędź tak, by pokazała się dwustronna strzałka   , wcisnąć lewy klawisz myszki i, trzymając wciśnięty, przesuwać mysz. Krawędź będzie przesuwała się razem z kursorem.

 

Teraz możesz wybrać rodzaj opakowania z tabelki

           opak39

 

W tym celu ustaw kursor na żądanej nazwie, kliknij myszką. Nazwa będzie teraz podświetlona na niebiesko.

Teraz kliknij w pole

opak46

lub ustaw kursor w polu ‘ilość’, kliknij.

 

opak40

Pole ‘ilość’ będzie aktywne i możesz wpisać liczbę sztuk opakowania. Po wpisaniu ilości wciśnij klawisz ENTER.

W analogiczny sposób wybierz firmę z tabelki

                         opak38

Teraz wybierz nazwisko kierowcy. Posłuż się paskiem poniżej tabelki z firmami

                   opak42

Gdy ustawisz kursor myszki na małym kwadracie opak47 z prawej strony paska i klikniesz, okno rozwinie się ukazując wszystkie wprowadzone nazwiska. Możesz wybrać jedno z nich najeżdżając na nie kursorem. Po kliknięciu w wybrane nazwisko ukaże się ono w pasku.

Po skompletowaniu wszystkich danych dotyczących opakowań kliknij w znajdujący się w prawym dolnym rogu okienka napis

 

                              opak45

 

 

Powyższe czynności wybierania rodzaju i ilości opakowań, firmy oraz kierowcy możesz powtarzać tyle razy, ile informacji musisz wprowadzić.

 

Posługując się przyciskiem

 

                             opak50

Możesz w dowolnym momencie pracy dopisać nowego klienta.

Natomiast użycie przycisku

 

                             opak51

Pozwala na poprawienie danych klienta, którego nazwa została wybrana w oknie klientów.

A przycisk

                            opak43

Pozwala wyszukać konkretnego klienta. Gdy klikniesz w tę ikonę, w żółtym polu

 

opak44

 

będzie pulsował kursor. Teraz możesz wpisać tu fragment nazwy szukanego klienta. Po zatwierdzeniu go klawiszem ENTER program wyszuka klienta w bazie.

Gdy wprowadzisz dane  (opakowania – kontrahent) zapisz je klikając w

opak45

 

Jeśli uznasz, że wprowadzone dane są nieprawidłowe i nie chcesz ich zapisywać  kliknij

opak52

 

Podczas wprowadzania danych program generuje numer dokumentu. Jest on widoczny z prawej strony okna

opak48

Podczas  pracy w tym module możesz obejrzeć jak będzie wyglądał wydruk. W tym celu zaznacz pole( kliknij tu  w mały kwadracik)

opak49

Wówczas po dokonaniu zapisu wygenerowany zostanie podgląd wydruku,.

 

·       Przyjmowanie

W celu zapisania wydanych opakowań ustaw kursor myszki w polu

                                                opak27

       i kliknij lewym klawiszem.

Pokaże się okno

opak53

Bliźniaczo podobne do okna przy wydawaniu, tylko z zaznaczona opcją

          opak55 

w polu „Status”

Opis działań – patrz punkt Wydawanie

 

Zapisywanie danych dotyczących przyjmowania opakowań odbywają się analogicznie do wydawania.

·         Transfer

 W celu zapisania transferu opakowań od jednego klienta do drugiego  ustaw kursor myszki w polu

                                                opak28

 

i kliknij lewym klawiszem.

 

Pokaże się następujące okno:

opak57

 

Teraz w żółtym pasku możesz wybrać klienta, OD którego maja być przewiezione opakowania.

 

opak58

Gdy ustawisz kursor myszki na małym kwadracie opak47 z prawej strony paska i klikniesz, okno rozwinie się ukazując wszystkie wprowadzone firmy. Możesz wybrać jedną z nich najeżdżając na nią kursorem. Po kliknięciu w wybraną nazwę ukaże się ona w pasku.

W oknie z prawej strony wybierasz kontrahenta DO którego opakowania będą transferowane.

                 opak56

Opis wybierania kontrahenta z tego okna – patrz opis algorytmu Wydawanie .

Podobnie – wybieranie nazwiska kierowcy.

Opisy wszystkich przycisków ukazujących się w tym oknie – takie jak w opcji Wydawanie

 

·         Drukowanie

 

W celu wydrukowania wprowadzonych zapisów klikając zaznacz je, ustaw kursor myszki w polu

 

                                     opak29

                                                        

i kliknij lewym klawiszem.

Wyświetli się  arkusz wydruku. Możesz teraz sprawdzić jeszcze raz poprawność danych przygotowanych do drukowania.

 

·         Zmiana dokonanego zapisu

W celu dokonania zmiany opisu  w danych  ustaw kursor myszki w polu

                                                opak30

       i kliknij lewym klawiszem.

Pokaże się okno

opak62

Tutaj posługując się żółtym polem możesz wpisać dodatkowe informacje oraz klikając w 

 

opak63

 

ewentualnie zmienić nazwisko kierowcy  dla wybranego zapisu.

Przycisku

 

                 opak64

użyj, gdy chcesz zapisać wprowadzone zmiany.

natomiast przycisku

 

                 opak65

gdy rezygnujesz z poprawiania.

 

 

 

·         Kasowanie zapisu

W celu skasowania całego wprowadzonego już zapisu, zaznacz go tak, aby został podświetlony na niebiesko w tabeli, następnie ustaw kursor myszki w polu

                                                opak31

 

       i kliknij lewym klawiszem.

Pokaże się okno

opak66

A w nim dane identyfikujące zapis przeznaczony do skasowania. Jeśli nadal chcesz skasować ten rekord, kliknij w 

                            opak67

A jeśli rezygnujesz z usunięcia tego rekordu, kliknij w

                            opak69

 

 

Po zakończeniu wprowadzania kliknij w znajdujący się nad formularzem napis

 

                             opak41

 

 

 

Raporty

Program umożliwia:

·         eksport danych raportu szczegółowego do arkusza Excel z możliwością wstępnego sortowania.

 

 

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno:

opak70

Posługując się widocznym tu przyciskami możesz wybrać parametry raportu.

Krok 1

 

Wybierz nazwę Klienta.

ü  Możesz wybrać go z listy wyświetlonej z lewej strony ustawiając kursor na żądanej nazwie i klikając w nią, tak by podświetliła się na niebiesko lub

ü  Wpisać w pole wyszukiwania część nazwy (ciąg znaków, które pamiętasz z nazwy Klienta).

           

opak75

ustawić kursor na przycisku

                            opak79

i kliknąć lewym klawiszem myszki

Program wyszuka wszystkich klientów w których nazwie występuje podany ciąg znaków

opak72

Teraz spośród wyświetlonych nazw wybierz żądanego Klienta, podświetlając na niebiesko jego nazwę.

Po wybraniu nazwy (w zbiorczym oknie lub wśród wyszukanych według ciągu znaków) zaznacz ją używając ustawiając kursor na przycisku

                              opak76

I kliknij lewym klawiszem myszki. Wtedy obok nazwy pojawi się czerwony znak zaznaczenia

opak81

Możesz w ten sam sposób zlikwidować zaznaczenie.

Krok 2

Wybierz datę dal ustalenia stanu magazynu lub wygenerowania sald. Program automatycznie proponuje bieżącą datę, ale możesz ją zmienić używając przycisku kalendarza

                                                      opak71

Gdy tu klikniesz, pokaże się  kalendarz, w którym możesz zaznaczyć żądaną datę:

                                                     opak74

Krok 3

Wybierz rodzaj raportu.

Z prawej strony okna widoczne są opcje wyboru rodzaju raportu

                         opak82

Można :

ü  wygenerować raport ogólny dla dowolnej daty, wydrukować go lub wysłać do Worda i zachować w komputerze

kliknij tu - opak95

 

ü  szczegółowy dla jednego lub wszystkich klientów dotyczący jednego lub wszystkich opakowań dla dowolnej daty. Ustaw datę początkową i datę końcową okresu dla którego chcesz sporządzić raport. Możesz posłużyć się widocznymi tu przyciskami kalendarza lub zaakceptować daty proponowane przez program.

                  opak84

gdy ustawisz daty

 

kliknij tu - opak100

                            

 

ü  Sporządzić rozliczenie kierowców

           kliknij tu-  opak86

Zobaczysz listę kierowców:

 

opak91

Wybierz nazwisko kierowcy z listy (ustaw na nim kursor i kliknij, podświetlając je na niebiesko)

 

a następnie wybierz przycisk

 

                              opak92

Utworzone zostanie zestawienie, które możesz obejrzeć w podglądzie wydruku, powiększyć obraz  i ewentualnie wysłać do drukowania

 

            opak93

 

ü  Wyeksportować raport do Excela

 

           kliknij tu - opak87

 

Opcja eksportu do Excela jest o tyle wygodna, że pozwala tworzyć dalej w tym arkuszu kalkulacyjnym zaawansowane raporty z wykresami, oraz zapisywać w różnych formatach, co jest także swoistym „backupem” dla danych programu.

 

 

 

ü  Obejrzeć zestawienie sporządzonych dokumentów

 

          kliknij tu - opak88

 

zobaczysz podgląd raportu

 

opak97

 

Wygenerowany raport można wydrukować lub wysłać go do edytora Word, obejrzeć i zachować w komputerze w formie pliku.

 

ü  Możesz też obejrzeć i wydrukować stan magazynu

 

          kliknij tu - opak90

zobaczysz

opak98

 

ü  lub potwierdzenia sald

         kliknij tu - opak89

zobaczysz

 

 
               opak99

 

Bazy

Po wybraniu tej opcji rozwija się menu, w którym masz do wyboru następujące bazy:

·         Klienci

·         Opakowania

·         Kierowcy

Klienci

Po wybraniu klawisza Klienci wyświetli się okno:

opak104

 

Podczas pierwszego wejścia do tej bazy, gdy dopiero rozpoczynasz pracę z programem, powyższa tabelka jest pusta.

Możesz rozpocząć wprowadzanie danych używając przycisku

                                             opak105

Ustaw na nim kursor myszki i kliknij lewym klawiszem.

 

Wyświetli się okno:

opak103

 

Teraz wypełniasz kolejno wszystkie pola. Ustawiając kursor na polu i klikając lewym klawiszem uaktywniasz je, staje się ono żółte i gotowe do wpisywania danych.

Po wypełnieniu wszystkich pól i sprawdzeniu, że dane są poprawne, zatwierdzasz je klikając w                     

               opak112

Wpis ukaże się w tabeli klientów.

 

Jeśli rezygnujesz z umieszczenia w bazie nowego zapisu kliknij w

              opak113

Czynność dopisywania możesz powtarzać tyle razy ilu klientów chcesz wprowadzić.

 

Zapisy w istniejącej już bazie klientów możesz zmieniać. W tym celu wybierz klienta w tabeli, podświetl go na niebiesko i użyj przycisku

                       opak106

Zobaczysz okienko z danymi klienta, w których możesz zmienić każde pole.

opak111

Postępujesz tak, jak przy wprowadzaniu nowych danych.

Wprowadzone zmiany akceptujesz wciskając „OK”, lub rezygnujesz z nich wciskając „Anuluj”

 

Możesz też usunąć istniejący zapis. Podświetl go w tabeli i kliknij w

               opak107

 

Program poprosi o potwierdzenie decyzji o usunięciu danych

 

              opak115

 

 jeśli potwierdzisz, dane zostaną usunięte.

 

Kończysz pracę z bazą klientów klikając w

              opak109

 

Opakowania

Po wybraniu klawisza Opakowania wyświetli się okno:

 

opak117

 

Podczas pierwszego wejścia do tej bazy, gdy dopiero rozpoczynasz pracę z programem, powyższa tabelka jest pusta.

Możesz rozpocząć wprowadzanie danych używając przycisku

                                             opak105

Ustaw na nim kursor myszki i kliknij lewym klawiszem.

Wyświetli się okno”

 

opak116

 

Ustaw kursor w polu Opakowanie, kliknij i gdy stanie się żółte,  możesz wpisać nazwę nowego opakowania. Podobnie wpisujesz cenę.

Przeczytaj objaśnienie umieszczone w oknie !!!

Jeśli opakowania były kupowane kilka razy w różnych cenach, należy zapisać to pod różnymi nazwami. Jeśli dane opakowanie było kupowane kilka razy w tej samej cenie, wystarczy podać dokupioną ilość posługując się okienkiem poniżej tabeli

opak122

W pozycji INFO możesz wpisać dowolną informację dotyczącą zakupu.

 

W ten sposób wprowadzasz dane kolejnych opakowań.

 

Zapisy w istniejącej już bazie opakowań możesz zmieniać. W tym celu wybierz opakowanie w tabeli, podświetl je  na niebiesko i użyj przycisku

                       opak106

Zobaczysz okienko z danymi opakowania, w których możesz zmienić zarówno nazwę, jak  i cenę.

opak118

 

Postępujesz tak, jak przy wprowadzaniu nowych danych.

Wprowadzone zmiany akceptujesz wciskając „OK”, lub rezygnujesz z nich wciskając „Anuluj”

 

Możesz też usunąć istniejący zapis. Podświetl go w tabeli i kliknij w

               opak119

 

Program poprosi o potwierdzenie decyzji o usunięciu danych

 

              opak115

 

 jeśli potwierdzisz, dane zostaną usunięte.

 

Kończysz pracę z bazą opakowań klikając w

              opak121

 

Kierowcy

Po wybraniu klawisza Kierowcy wyświetli się okno:

 

 
opak123

 

Podczas pierwszego wejścia do tej bazy, gdy dopiero rozpoczynasz pracę z programem, powyższa tabelka jest pusta.

Możesz rozpocząć wprowadzanie danych używając przycisku

 

                    opak124

 

Wyświetli się okno:

opak129

 

Teraz wypełniasz kolejno oba pola. Ustawiając kursor na polu i klikając lewym klawiszem uaktywniasz je, staje się ono żółte i gotowe do wpisywania danych.

Po wypełnieniu wszystkich pól i sprawdzeniu, że dane są poprawne, zatwierdzasz je klikając w  OK                 

         

Wpis ukaże się w tabeli klientów.

 

Jeśli rezygnujesz z umieszczenia w bazie nowego zapisu kliknij w Anuluj.

    

Czynność dopisywania możesz powtarzać tyle razy ilu kierowców chcesz wprowadzić.

 

Zapisy w istniejącej już bazie kierowców możesz zmieniać. W tym celu wybierz nazwisko kierowcy w tabeli, podświetl je na niebiesko i użyj przycisku

                       opak126

Zobaczysz okienko z danymi kierowcy,  które możesz zmienić .

 

opak130

 

Postępujesz tak, jak przy wprowadzaniu nowych danych.

Wprowadzone zmiany akceptujesz wciskając „OK”, lub rezygnujesz z nich wciskając „Anuluj”

 

 

Możesz też usunąć istniejący zapis. Podświetl go w tabeli i kliknij w

               opak127

 

Program poprosi o potwierdzenie decyzji o usunięciu danych

 

              opak115

 

 jeśli potwierdzisz, dane zostaną usunięte.

 

Kończysz pracę z bazą kierowców klikając w

              opak128

 

Narzędzia

Po wybraniu tej opcji rozwija się menu, w którym masz do wyboru następujące bazy:

·         Pusty druk (kierowcy)

·         Firma

·         Opis potwierdzenia sald

·         Eksport klientów do Excela

Pusty druk

Po wybraniu klawisza „Pusty druk” wyświetli się okno z podglądem wydruku pustego druku dla kierowcy:

opak132

Możesz go teraz wydrukować i wypełnić ręcznie.

 

Firma

Po wybraniu klawisza „Firma” wyświetli się okno:

opak133

 

Możesz w nim wprowadzić  dane firmy potrzebne do druków wydania/przyjęcia.

Akceptujesz wprowadzone dane klikając w

                  opak134

 rezygnujesz z zapisania danych  klikając w

                  opak135

 

 

Modyfikacja

 

Po wybraniu klawisza „Modyfikacja” wyświetli się okienko z ostrzeżeniem:

                    opak136

Jeśli decydujesz się na samodzielną zmianę danych, kliknij OK.

Zobaczysz okno wyświetlające klientów i przypisane im ilości opakowań. Teraz poruszając się kursorem po tabeli możesz dokonywać zmian. Podświetl nazwę klienta, wtedy w prawej tabelce u góry zobaczysz Dane ogólne ( daty i numery dokumentów) i Dane szczegółowe (rodzaje i ilości opakowań)  związane z nim.

 

opak137

 

Jeśli chcesz zmienić zapis kliknij w

                         opak139

 

Wtedy wyświetli się okno

opak141

 

Możesz teraz zmienić ilość, wprowadzić dodatkowy opis, zmienić nazwę pracownika lub numer dokumentu.

Klikając w

              opak142

Możesz również wyświetlić i zmienić dane dotyczące opakowań, gdyż wtedy zobaczysz kolejne okienko

opak143

 Gdzie możesz zmieniać dane dotyczące opakowań klikając w przycisk „Zmiana”.

(Widoczne tu napisy „Dopisz” i „Usuń” są nieaktywne)

 

Zobaczysz okienko, gdzie możesz zmieniać ilość sztuk wybranego opakowania.

opak144

A następnie zatwierdzić zmianę przyciskiem OK., albo anulować wpis – Anuluj.

 

Tutaj możesz dokonać obliczenia ilości opakowań u klienta,  klikając w

 

                  opak145

Wtedy w małym okienku zobaczysz zliczone ilości

opak147

 

Kończysz pracę z tym modułem klikając

opak149

 

 

Eksport klientów do Excela

 

Po wybraniu tej opcji wyświetli się lista klientów

opak148

 

 

 

 Teraz po kliknięciu w

 

         opak151

Otworzy się arkusz Excel z wprowadzonymi do niego klientami. Możesz w nim robić różnego rodzaju zestawienia, korzystając z narzędzi dostępnych w Excelu.

 

Kończysz pracę z tym modułem klikając

opak149

 

Szukaj

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno:

opak153

 

Korzystając  z tej opcji możesz łatwo wyszukać w bazie klienta, wpisując kilka znaków z jego opisu lub nazwy dokumentu. Wpisany ciąg znaków zatwierdzasz klikając w

                  opak154

Rezygnujesz przez

                 opak155

 

 

Drukarka

 

Korzystając z tej opcji wybierasz drukarkę (jeśli korzystasz z kilku) oraz ustawiasz parametry wydruku.

 

 

 

Hasło

 

Po wybraniu opcji „Hasło” w menu głównym zobaczysz okno:

 

opak158

 

Podczas pierwszego wejścia do tej bazy, gdy dopiero rozpoczynasz pracę z programem, powyższa tabelka jest pusta.

 

Wpisanie użytkowników i ich haseł powinno być pierwsza czynnością po zainstalowaniu programu!

Możesz dopisać nowego użytkownika klikając w

 

                  opak157

 

Zobaczysz wtedy okienko, gdzie możesz wpisać nazwisko i hasło dla nowego użytkownika, oraz zdefiniować jego uprawnienia do pracy z programem zaznaczając:

 

        pole Szef – dla nadania dostępu do wszystkich opcji

        pole Praca – dla zwykłego użytkownika

 

opak156

 

 

Dane zatwierdzasz klikając w „Zapisz”.

Jeśli rezygnujesz z wprowadzonego zapisu – kliknij „Anuluj”.

 

Możesz zmienić dane wybranego i podświetlonego na niebiesko użytkownika i jego hasło

klikając w

                       opak159

 

Wyświetli się analogiczne okno, w którym możesz zmienić istniejące zapisy.

opak161

 

 

Zmiany zatwierdzasz klikając w „Zapisz”.

Jeśli rezygnujesz z wprowadzonego zapisu – kliknij „Anuluj”.

 

Możesz usunąć wybranego użytkownika ( spowoduje to, ze nie będzie on mógł pracować z programem) klikając w

                     opak160

Program zażąda potwierdzenia polecenia usunięcia:

opak162

Wybierając Tak – usuwasz użytkownika

Jeśli rezygnujesz – wybierasz Nie.

 

Pracę z modułem Hasło kończysz klikając w  Zamknij.

 

 

 

Tapeta

Korzystając z tej zakładki możesz zmienić tapetę  , na której wyświetlane są kolejne okna programu.

Po uruchomieniu tej opcji zobaczysz „okienko”:

 

opak163

 

Ustaw kursor na  obrazku

    pytajnik

i kliknij lewym klawiszem myszki.

Otworzy się wówczas Windows-owe okno do wyboru pliku graficznego (zdjęcia, rysunku…) z Twojego komputera. Po dokonaniu tego wyboru kliknij w „Zamknij”. Wybrany plik będzie tłem do programu.

 

Może wyglądać na przykład tak:

 

opak165

 

Miłej i owocnej pracy!